Ryg-
massagens
virkning

Massagens påvirkninger.

Når et barn har fået massage, vil det opleve, at det er blevet set, anerkendt og accepteret. Barnet vil opleve, at det er blevet mødt på en positiv måde, og det oplever sig pludselig som vigtig og værdifuldt. Øget selvværd og livskvalitet er umiddelbare resultater.
Ved flere gange ugentlig massage vil specielt elever, der er rastløse og som har svært ved at koncentrere sig om indlæringen, optræde mere samarbejdsvillige, slappe af, tænke positivt og øge deres koncentrationsevne og dermed opnå en bedre indlæring.

Hormonet oxytocin.

Huden er kroppens vigtigste sanseorgan. Det er ca. 2 m2 stort og mister vi blot 1/7 af huden, så dør vi. Huden beskytter os mod angreb fra virus, bakterier, udtørring og oplagrer næring i fedtdepoter.
I huden findes bl.a. receptorer for smerte, tryk, varme, kulde og berøring, og via de sensoriske nerver sendes beskeder til hjernen, der herefter reagerer.
Ved berøring af huden sendes besked til hjernen, der herefter frigør hormonet oxytocin, der via hypofysen transporteres ud i kroppen.

Oxytocin er det hormonstof, der bevirker at kroppen og dermed personen
1)    bliver rolig og afslappet
2)    får reduceret stresshormonet cortisol
3)    mindsker angstsymptoner
4)    optræder mindre aggressivt
5)    får en lavere puls og blodtryk
6)    har færre muskelspændinger

Oxytocinen har stor betydning for relationerne mellem mennesker – det knytter os tættere sammen. Tænk blot på situationer som fødsel, amning, forelskelse m.m. I de situationer frigøres der store mængder oxytocin.
Overført til børnenes verden betyder det, at der etableres en positiv binding mellem børn, der masserer hinanden. Den, som man masserer eller har fået massage af, slår eller mobber man ikke. En potentiel fjende forvandles under oxytocinets påvirkning til en nær forbundsfælle. Det er ikke længere farligt at være sammen med andre. Jævnlig rygmassage vil gøre en klasse mere harmonisk – den sociale interaktion vil blive bedre. Der vil blive færre konflikter og bedre indlæring.

Børn, der giver massage, lærer
At give omsorg - At udvikle empati - At anvende deres hænder på en blid og god måde - At skelne mellem god og dårlig berøring

Registrerede sidegevinster
Ændrer relationerne eleverne imellem (nedbryder forskellen mellem elever med høj og lav status.) - Forholdet mellem drenge og piger ændres
Større tolerance og accept eleverne i mellem - Større åbenhed/bedre til at lytte og sige fra - Konflikter udvikler sig ikke så voldsomt som tidligere. Konflikter glemmes hurtigere. - Større kontakt eleverne imellem. - Større koncentration eleverne imellem. - Mindre voldsom adfærd. -
Mindre uro og støj - Velvære – Omsorg: eleverne nyder at tage mod den form for omsorg - Reducerer stress……..


Den man rører  - mobber man ikke