Taktil
ryg
massageMålsætning med taktil rygmassage.
 • At kunne give rygmassage på en enkel måde og at denne opleves som en venlig handling. 
 • At alle deltagere skal opleve sig set og bekræftet.
 • At deltagerne styrkes i at sige fra og til – og mærker at andre retter sig efter dette.
 • At øge kropskendskabet og selvfølelsen.
 • At give mulighed for afslapning og øget opmærksomhed.
 • At øge deltagernes kommunikation og tolerance.
Pris: 965,- kr. + forsendelse og momsIllustration fra
”Massagefortællinger for børn”

Indhold
1.  Vejledning
 • Målsætning med taktil rygmassage.
 • Oxytocin og dens virkning.
 • Praktiske tips.
 • Sådan begynder massagen.
 • Kom godt i gang / forøvelser.
 • Liste over massagebevægelser.
2. Massagefortællinger
Primære målgruppe 0. – 3. klasse
 • 3 fortællinger om Orme-Orla.
 • 3 fortællinger om Bæver-Benny.
 • 3 fortællinger om Trolde.
 • 1 decemberfortælling.
 • 1 fortælling om det nedfaldne blommeblad.
3. Massagefortællinger
Primære målgruppe 4. – 6. klasse
 • 3 fortællinger om David Beckham.
 • 3 fortællinger om Maria og Silvio fra Sicilien.
 • 3 fortællinger om Piitaq fra Grønland.
 • 1 decemberfortælling.
 • 1 fortælling om prinsessen fra kongeslottet.
4. Massageprogrammer uden fortællinger
 • Rygmassage.
 • Arm- og håndmassage.
 • Ansigtsmassage.
5. Vedlagt
 • CD med afspændingsmusik.
 • Instruktions-CDrom.
Den man rører  - mobber man ikke